Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phí giao dịch trong nước qua Ngân hàng nhà nước

Phóng viên

Tóm tắt


Từ ngày 01/4/2014, Thông tư số 26/2013/TT-NHNN quy định, mức phí giao dịch thanh tóan qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với lệnh thanh toán qua tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao mà thời điểm hệ thống nhận giao dịch trước 15 giờ 30 trong ngày bằng 0,01% số tiền thanh toán (tối thiểu 2.000 đồng/món và tối đa 50.000 đồng/món).

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756